1659 augusta 10 dnia zapis dobrowolny od JP Jakuba Pawłowicza Eysymonta

ziemianina Jego Królewskiej Mości powiatu grodzieńskiego jako dziedzica imienia Iwanowców,

nazwanego w Eysymontach, a JP Anny Wnuykówny Pawłowej Eysymontowej, jako dzierżącej

natenczas tego imienia prawa dożywotniego, które mając obrazek Przenajświętszej Panny

cudownie znaleziony po doznanych wielu z łaski Bożej cudach, za konsensem Jaśnie Wielmożnego

księdza biskupa wileńskiego, umyślił kościół na chwałę Trójcy Przenajświętszej i dla ulokowania

tego obrazka ufundować. Najprzód Jakub Eysymont jako dziedzic stosując się do woli Rodzicielki

swej z części, która by jemu spadła i należała, darował i wieczystemi czasy zapisał grunta ornego

morgów 2 i prętów 12 z pozycją i ograniczeniem w tymże funduszu continuo wyrażonym na

kościół Jaśnie Wielmożnemu księdzu Janowi Zawiszy biskupowi wileńskiemu i sukcesorowi jego,

z intromisją, wolny wypust przez grunt, którego gruntu ornego pół morga i to Jaśnie księdzu

plebanowi przez intromissją podał prosząc Jaśnie księdza biskupa, aby do tego kościoła na

administrowanie sakramentów zgodnego naznaczył warując to sama Jaśnie Pani, aby ad ius

collationis stante vita należała, a post sera fata synom secundum ordinum stawiła.

Powered by Etomite CMS.