Województwo Trockie

I. Powiat Grodzie?ski

1. Parafia Wielkie Eysymontty

Linie z Burniewa

Linie z Wielkich Eysymontów

Linie z Mitkiewiczów

Linia z Karasiowszczyzny vel Krasowszczyzny

2. Parafia Krynki

Linie z Ma?ych Eysymontów

Linie z Nietupy

Linia z Ihnatowicz

Linia z ?epowicz

Linia z Kudrawszczyzny

Linia z Siemienówki

3. Parafia Kundzin

Linia z Puci?ek

4. Parafia Jeziory

Linie z Eysymontów Nadtobolskich

Linia z To?oczków

Linia z Obuchowiczów

Linia ze Strupina

Linia z Bylczyc

Linia z Cydzików

5. Parafia Odelsk

Linie z To?czów

Linie z Zubrzycy

Linie z Usnarza

6. Grodno

Linia z Po?otkowa

Linia z Kaplicy Wielkiej

7. Parafia Kamionka

Linia z Pieszczanki

Linia z Soroczyc

oraz

Linia Jeleniewska

Linia Krukowiecka

7. Parafia Ku?nica

Linia z Wo?y?ców i Ku?cinców

Województwo Nowogrodzkie

Powiat Wo?kowyski

Linia z Burniewa

Linia z Repelki

Linia z Sedelników

Linia z Jasko?dów i Gobiatów

Województwo Wile?skie

Linia z Mierkmian

Linie Wile?skie

Linia z Kro?ów

Linia Rosie?ska

Linie Oszmia?skie

Województwo Wo?y?skie

Linia Owrucko-?ytomierska

Linia W?odzimierska

Linie Ostrogskie

Linie ?uckie

Linia Andruszowska

Województwo Ruskie

Linia ?ó?kiewska

Województwo Mazowieckie

Linia ze Skrzynna


Powered by Etomite CMS.