Województwo Trockie

I. Powiat Grodzieński

1. Parafia Wielkie Eysymontty

Linie z Burniewa

Linie z Wielkich Eysymontów

Linie z Mitkiewiczów

Linia z Karasiowszczyzny vel Krasowszczyzny

2. Parafia Krynki

Linie z Małych Eysymontów

Linie z Nietupy

Linia z Ihnatowicz

Linia z Żepowicz

Linia z Kudrawszczyzny

Linia z Siemienówki

3. Parafia Kundzin

Linia z Puciłek

4. Parafia Jeziory

Linie z Eysymontów Nadtobolskich

Linia z Tołoczków

Linia z Obuchowiczów

Linia ze Strupina

Linia z Bylczyc

Linia z Cydzików

5. Parafia Odelsk

Linie z Tołczów

Linie z Zubrzycy

Linie z Usnarza

6. Grodno

Linia z Połotkowa

Linia z Kaplicy Wielkiej

7. Parafia Kamionka

Linia z Pieszczanki

Linia z Soroczyc

oraz

Linia Jeleniewska

Linia Krukowiecka

7. Parafia Kuźnica

Linia z Wołyńców i Kuścinców

Województwo Nowogrodzkie

Powiat Wołkowyski

Linia z Burniewa

Linia z Repelki

Linia z Sedelników

Linia z Jaskołdów i Gobiatów

Województwo Wileńskie

Linia z Mierkmian

Linie Wileńskie

Linia z Krożów

Linia Rosieńska

Linie Oszmiańskie

Województwo Wołyńskie

Linia Owrucko-Żytomierska

Linia Włodzimierska

Linie Ostrogskie

Linie Łuckie

Linia Andruszowska

Województwo Ruskie

Linia Żółkiewska

Województwo Mazowieckie

Linia ze Skrzynna


Powered by Etomite CMS.