Popis 1565

Chor?giew Grodzie?ska

Miesi?ca lipca 13 dnia


Chor??y Grodzie?ski Bogusz Piotrowicz Micuta z imienia ojczystego O?y stawi? konia zbrojno po usarsku, z folwarku kupionego Makiszyczyna i z zakupionego folwarku Andruszowskiego Ruszty konia zbrojno po usarsku, a za ojca swojego z imienia wys?u?onego ?wis?oczy stawi? konia zbrojno po usarsku.

W czwartek miesi?ca lipca 26 dnia

?dan Paw?owicz Eisimontowicz, na klaczy.

Mosiej Mik?aszowicz Eisimontowicz, na wa?achu z oszczepem.

Piotr ?uszczykowicz Eisimontowicz, z czergi na klaczy z oszczepem.

Szymko Olechnowicz Eisimont, na koniu w kaftanie z oszczepem.

Mi?ko Miko?ajewicz Eisimontowicz, na wa?achu z oszczepem.

W ?rod? miesi?ca sierpnia 8 dnia.

Kasper Wojciechowicz Eisimontowicz, na wa?achu w kaftanie w przy?bicy z oszczepem. On?e z imienia matczynego ?obiszskiego stawi? m?odzie?ca z oszczepem.

Ambro?y Wojciechowicz, z Czergi, konno w kaftanie w przy?bicy z oszczepem.

W ?rod? miesi?ca sierpnia 15 dnia.

Szymko Janowicz Eisimontowicz, na wa?achu w kaftanie z oszczepem.

Szcz?sny ?ukowicz Eisimontowicz, na wa?achu z sagajdakiem.

Sta? Marcinowicz Eisimontowicz, na klaczy z oszczepem.

Hryszko Piotrowicz Eisimontowicz, na klaczy z oszczepem.

Gabriel Paw?owicz Eisimontowicz, na koniu z oszczepem.

Maciej Paw?owicz Eisimontowicz, na klaczy z oszczepem.

Maciej Paszkowicz Eisimontowicz, na klaczy z oszczepem.

Pawe? Maciejewicz Eisimontowicz, na klaczy z oszczepem.

Miesi?ca sierpnia 22 dnia.

Ka?ka Wawrzy?cowa Eisimontowa, wys?a?a brata swojego Piotra na klaczy z oszczepem.

Miesi?ca sierpnia 28 dnia.

Choma (Tomasz) Szymanowicz Eisimontowicz, na wa?achu w kaftanie z oszczepem.

Sta? Janowicz Eisimontowicz, na wa?achu z oszczepem.

Miesi?ca sierpnia 29 dnia.

Jakub Janowicz Eisimontowicz, na wa?achu z oszczepem.

Sta? ?elewicz Eisimontowicz, na wa?achu z oszczepem.

Wac?aw (Wenc?aw) Miko?ajewicz Eisimontowicz, z imienia ?oninego Sedelnik, na koniu w pancerzu w przy?bicy z oszczepem. On?e z ojczyzny (ojcowizny) Eisimontów, stawi? pacho?ka na wa?achu z oszczepem.

Szcz?sny Nowicki Eisimontowicz, na wa?achu w kaftanie z oszczepem.

Miesi?ca sierpnia 30 dnia.

Walenty Augustynowicz Eisimontowicz Snarski, stawi? si? konno w kaftanie z sagajdakiem z oszczepem.

Miesi?ca wrze?nia 23 dnia.

Iwanko z Eisimontów, od wdowy Kuniczynej, klacz, skurka, oszczep (r), przy?bica.


Powered by Etomite CMS.