Popis 1565

Chorągiew Grodzieńska

Miesiąca lipca 13 dnia


Chorąży Grodzieński Bogusz Piotrowicz Micuta z imienia ojczystego Oży stawił konia zbrojno po usarsku, z folwarku kupionego Makiszyczyna i z zakupionego folwarku Andruszowskiego Ruszty konia zbrojno po usarsku, a za ojca swojego z imienia wysłużonego Świsłoczy stawił konia zbrojno po usarsku.

W czwartek miesiąca lipca 26 dnia

Żdan Pawłowicz Eisimontowicz, na klaczy.

Mosiej Mikłaszowicz Eisimontowicz, na wałachu z oszczepem.

Piotr Łuszczykowicz Eisimontowicz, z czergi na klaczy z oszczepem.

Szymko Olechnowicz Eisimont, na koniu w kaftanie z oszczepem.

Miśko Mikołajewicz Eisimontowicz, na wałachu z oszczepem.

W środę miesiąca sierpnia 8 dnia.

Kasper Wojciechowicz Eisimontowicz, na wałachu w kaftanie w przyłbicy z oszczepem. Onże z imienia matczynego łobiszskiego stawił młodzieńca z oszczepem.

Ambroży Wojciechowicz, z Czergi, konno w kaftanie w przyłbicy z oszczepem.

W środę miesiąca sierpnia 15 dnia.

Szymko Janowicz Eisimontowicz, na wałachu w kaftanie z oszczepem.

Szczęsny Żukowicz Eisimontowicz, na wałachu z sagajdakiem.

Staś Marcinowicz Eisimontowicz, na klaczy z oszczepem.

Hryszko Piotrowicz Eisimontowicz, na klaczy z oszczepem.

Gabriel Pawłowicz Eisimontowicz, na koniu z oszczepem.

Maciej Pawłowicz Eisimontowicz, na klaczy z oszczepem.

Maciej Paszkowicz Eisimontowicz, na klaczy z oszczepem.

Paweł Maciejewicz Eisimontowicz, na klaczy z oszczepem.

Miesiąca sierpnia 22 dnia.

Kaśka Wawrzyńcowa Eisimontowa, wysłała brata swojego Piotra na klaczy z oszczepem.

Miesiąca sierpnia 28 dnia.

Choma (Tomasz) Szymanowicz Eisimontowicz, na wałachu w kaftanie z oszczepem.

Staś Janowicz Eisimontowicz, na wałachu z oszczepem.

Miesiąca sierpnia 29 dnia.

Jakub Janowicz Eisimontowicz, na wałachu z oszczepem.

Staś Żelewicz Eisimontowicz, na wałachu z oszczepem.

Wacław (Wencław) Mikołajewicz Eisimontowicz, z imienia żoninego Sedelnik, na koniu w pancerzu w przyłbicy z oszczepem. Onże z ojczyzny (ojcowizny) Eisimontów, stawił pachołka na wałachu z oszczepem.

Szczęsny Nowicki Eisimontowicz, na wałachu w kaftanie z oszczepem.

Miesiąca sierpnia 30 dnia.

Walenty Augustynowicz Eisimontowicz Snarski, stawił się konno w kaftanie z sagajdakiem z oszczepem.

Miesiąca września 23 dnia.

Iwanko z Eisimontów, od wdowy Kuniczynej, klacz, skurka, oszczep (r), przyłbica.


Powered by Etomite CMS.