Og?aszamy konkurs na:

1. Hymn Rodu EJSMONT

2. Wspomnienia rodowe (rodzinne) EJSMONTW

REGULAMINY:

Na Hymn Rodowy

1. Hymn powinien zawiera? minimum 3 zwrotki + refren

2. Mile widziany podk?ad muzyczny

3. Osobista prezentacja podczas koncertu drugiego dnia Zjazdu

4. Nagrody super niespodzianki i dyplom

Otwarty konkurs na wspomnienia rodzinne i rodowe

1. W konkursie moga uczestniczy? prace publikowane i niepublikowane

2. Minimalna ilo?? stron - 10 str. maszynopisu formatu A4

3. Praca w 3 egzemplarzach

4. Termin nadsy?ania prac do 15.05.2010 lub dostarczenie bezpo?rednio na Zjazd w dniu rozpocz?cia

5. Istnieje mo?liwo?? umieszczenia tekstu na stronie zjazdowej

6. Nagrody niespodzianki i dyplom

Powered by Etomite CMS.