EYSMONTOWIE NA URZĘDACH  i  DEPUTACI  

W WKL XVI-XVIII w.

 

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego,

Spisy, Tom I, Województwo Wileńskie, XIV-XVIII wiek,

Warszawa 2004, p.red. Andrzeja Rachuby


Franciszek Ignacy Eysmont, Derewniczy zawilejski, s. 610

Eysmont, 9 II 1711, córka [wzmianka], s. .454Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego,

Spisy, Tom II, województwo Trockie, XIV-XVIII wiek,

Warszawa 2009, p.red. Andrzeja RachubyJan Eysmont, 17 V 1714, chorąży grodzieński, [chyba pro tunc lub nie utrzymał się], s.243, nr 1550.

Michał Józef Eysymont [Eysmont], wojski. Obrany 17 IV 1764 na chorążego pro tunc i jako taki podpisał elekcję Stanisława Augusta; Nominacja 28 II 1765 po śmierci Wala; Testament aktywowany 4 VIII 1768; s. 244, nr 1555 i 1556

Ferdynand Eysymont - 9 II 1789 bez nazwy i określenia miejsca pełnienia urzędu, -chorążyc, s. 245, nr1558

Jan Kazimierz Eysymont [Eysmont, Eysmunt], miecznik, żona Emercjanna Tołłoczkówna zmarła przed 24 V 1706 podczaszanka czernihowska. Podpisał laudum grodzieńskie z tytułem cześnika. Rezygnacja 7 II 1731 na rzecz Wawrzyńca Michała Eysymonta, ale tytułował się jeszcze 20.III.1736; śmierć przed 8 VII 1737, s.247, nr1577

Wawrzyniec Michał Eysymont [Esmont], komornik brzeski, żona Pudencjanna Dąbrowska - zmarła 1758; nominacja 7 II 1731 po rezygnacji Jana Eysymonta, śmierć 1737, s. 248, nr 1587

Andrzej Stanisław Eysymont, horodniczy; Nominacja 7 III 1786; rezygnacja 7 II 1790, ale tytułował się jeszcze 9 II 1790. Awans 23 II 1790 na sędziego ziemskiego, s. 251, nr 1607

Józef Eysmont, komornik grodzieński, 11 XI 1793, s. 251, nr 1611

Andrzej Stanisław Eysymont [Eysmont], skarbnik zamku grodzieńskiego, nominacja 12 III 1784; awans 7 III 1786 na cześnika, s. 255, nr 1649

Wawrzyniec Eysmont - koniuszy grodzieński 12 XII 1712; s. 258, nr 1677

Franciszek Eysymont [Eysmont], krajczy grodzieński, 25 VIII 1712; 17 V 1714; s. 261, nr 1698

Jakub Stanisław Karol Eysymont [Eysmont, Eysimont] Lachowicz; 1-sza żona Zofia Eysymontówna; 2-ga żona Zofia Billewiczówna Stankiewiczówna, cześnikówna żm., 1v. Władysławowa Czeszeykowa, podczaszyna grodzieńska; 9 V 1682; 27 VI 1692; awans [już 9 IX 1693] na podczaszego; s. 265, nr 1734

Jakub Kirko Eysysmont [Eysmont, Esmont]- łowczy grodzieński, żona Joanna Baranowiczówna; 22 VIII 1698; s. 266, nr 1744

Jan Kazimierz Eysymont [Eysimont]- miecznik grodzieński; nominacja 6 III 1699; awans 5 IX 1701 na wojskiego, ale miał problem z objęciem urzędu; awans [już 24 V 1706] na cześnika, ale miał problem z objęciem tego urzędu, więc wymiennie używał bodaj trzech tytułów; miecznik jeszcze 13 III 1708, a wojski 4 V 1708; awans 9 III 1710 na cześnika; s. 272, nr 1795

Stefan Antoni Eysmont-miecznik grodzieński; żona Marianna Róża Micewiczówna; 25 V 1711; 22 XI 1720; s. 273, nr 1802

Krzysztof Eysmont- mierniczy grodzieński; 1765, ale potem tylko komornik; s. 276, nr 1830

Krzysztof Eysymontt [Eysmont] - mostowniczy grodzieński; nominacja 8 X 1777; 1782, śmierć przed 2 VI lub przed 30 X 1784; s. 277, nr 1849

Jerzy Władysław Kirko Eysymont [Eysmont, Eysimont, Esmont] - oboźny grodzieński; łowczyc, żona Anna Iwaszkiewiczówna, podstolanka trocka, 2v. już 1712 Józefowa Siemaszkowa; 5 II 1691; 6 II 1706; s. 279, nr 1863

Michał Maciej Eysymont - oboźny grodzieński; 7.VIII 1732; s.279, nr 1867

Maciej Michał Eysymąt - oboźny grodzieński 1748; s. 279, nr 1867

Bartłomiej Eysymont - oboźny grodzieński; żona Anna Kalinowska, 1v. Statkowska, 1795; 1763; 4 X 1765; s. 280, nr 1877

Jerzy Władysław Eysymont [Eysmont] - oboźny grodzieński; 7 X 1797 [być może 1697 ?]; s. 281, nr 1887

Wojciech Eysymont [Eysimont] - pisarz grodzki grodzieński; żona Nastazja Wolska, wdowa 3 II 1611; s. 283, nr 1904

Andrzej Jan Eysmont - pisarz grodzki grodzieński; żona Barbara Komorowska; 15 III 1631; 20 II 1633; s. 283, nr 1908

Mikołaj Michał Eysymont [Ejsmont, Eysimont] - pisarz grodzki grodzieński; żona Katarzyna Kołyczówna, 2v. Zygmuntowa Gzowska, wojska wołkowyska; 30 XI 1633; 29 III 1650; s. 283, nr 1909

Aleksander Michał Eysymont - budowniczy; pisarz grodzki grodzieński; 21 X 1777; awans 1777 na sędziego grodzkiego; s. 285, nr 1923

Anzelm Eysymontt, komornik i regent ziemski - pisarz aktowy ziemski grodzieński; elekcja 22 II 1792 - wybrany jednogłośnie po rezygnacji konkurentów; nominacja 17 III 1794 na pisarza aktowego; nominacja aktywowana 11 IV 1794; 5 I 1795; s. 289, nr 1949

Jakub Stanisław Karol Eysymont [Eysmont, Eysimont] Lachowicz, łowczy; - podczaszy grodzieński, 9 IX 1693; 20 XII 1694; awans [już 17 X 1696] na stolnika orszańskiego; s. 293, nr 1979

Józef Eysmont - podczaszy grodzieński; 20 VIII 1764; śmierć przed 4 IX 1764; s. 296, nr 2013

Aleksander Michał Eysymont - 1788; podsędek grodzieński - błędnie zamiast podstarości; s. 304, nr 2065

Aleksander Michał [Michał Aleksander] Eysymont [Eysmont], wojski i sędzia grodzki - podstarości sądowy grodzieński, nominacja 4 V 1786; 1793; s. 310, nr 2118

Michał Józef Eysymont [Eysmont], rotmistrz; podstoli grodzieński, nominacja 19 IX 1746; sigilata X 1746; awans 7 VI 1752 na stolnika; s. 313, nr 2145

Aleksander Michał Eysymont, VIII 1792 był podstarościm; - podstoli grodzieński; s. 314, nr 2158

Andrzej [Jędrzej] Eysmont 1632, sędzia grodzki - mylnie bo był pisarzem grodzkim; s. 316, nr 2175

Aleksander Michał [Michał Aleksander] Eysymontt [Eysymont], budowniczy; sędzia grodzki grodzieński 16 X 1777; 13 V 1784 i stolnik; awans [już 4 V 1786] na podstarościego; s. 320, nr 2208

Andrzej Stanisław Eysymont [Eysmont], cześnik; sędzia grodzki grodzieński 20 VIII 1788 - błędnie, albo pro tunc!; s. 321, nr 2214

Andrzej Stanisław Eysymontt [Eysymont], cześnik; elekcja 10 II 1790 - wybrany jednogłośnie; sędzia ziemski grodzieński - nominacja 23 II 1790 po rezygnacji Benedykta Bouffałła; został w 1792 z urzędu sędzią ziemskim; s. 325, nr 2237

Andrzej Stanisław Eysymont, sędzia ziemski; Z mocy Konstytucji z 10 I 1792; 11 XII 1795; s. 325, nr 2241

Anzelm Eysymont, pisarz aktowy ziemski; sędzia ziemski grodzieński 27 V 1793; potem znowu pisarz aktowy; s. 326, nr 2250

Andrzej Stanisław Eysymont, starosta sielecki; żona Teresa Łopott Bykowska, śmierć 1784; skarbnik grodzieński, 6 VII 1781; nominacja 9 II 1782; awans 12 III 1784 na horodniczego; s. 333, nr 2311

Jerzy lub Grzegorz Eysmont, żona Józefa Kłobukowska; może stolnikowicz, jego wnuk w 1782 dowiódł szlachectwa; s. 343, nr 2384

Michał Józef Eysymont, podstoli; stolnik grodzieński, nominacja 7 VI 1752; awans 26 V 1755 na wojskiego; s. 344, nr 2387

Aleksander Michał [Michał Aleksander] Eysymontt [Eysmont], sędzia grodzki; stolnik grodzieński, nominacja 8 II 1782; awans 7 III 1786 na wojskiego; s. 345, nr 2397

Andrzej Eysymont 1784 - stolnikowicz ?; s. 345, nr 2399

Maciej Tadeusz Eysymont urodz. 1741, żona 1778 Wiktoria Wołkowicka, horodniczanka grodzka 1758-1793; 2-ga żona już 1801 Rozalia Smogorzewska, wojskowiczanka wołkowyska; stolnik grodzieński, nominacja 15 IX 1789; testament z 21 XI 1804; śmierć 1805; s. 345, nr 2402

Marcin Eysmont, strażnik grodzieński, 12 II 1710; 17 V 1714; s. 346, nr 2408

Franciszek Eysymont, strażnik grodzieński, 18 III 1781; s. 347, nr 2422

Maciej Tadeusz Eysymont, komornik; strukczaszy grodzieński, nominacja 18 XI 1784, ale on? tylko komornik 8 II 1785; 1793, ale on ? tylko komisarz porządkowy 10 VI 1794; s. 348, nr 2430

Jan Kazimierz Eysymont [Eysimont], miecznik; wojski grodzieński, nominacja 5 IX 1701, ale miał problem z objęciem urzędu, więc wrócił do miecznikowstwa, potem został cześnikiem, ale i tego urzędu długo nie potrafił objąć. Niespodziewanie nazwany wojskim 4 V 1708 - może z nominacji Leszczyńskiego? Ostatecznie jednak awans 9 III 1710 na cześnika; s. 351, nr 2451

Michał Józef Eysymont [Eysmont], stolnik, żona Joanna Kochcicka; wojski grodzieński, nominacja 26 V 1755; awans 28 II 1765 na chorążego; s. 352, nr 2459

Aleksander Michał [Michał Aleksander] Eysymontt [Eysmont], stolnik; wojski grodzieński, nominacja 7 III 1786; rezygnacja (brak danych) ale jest w wykazie z 1790; s. 352, nr 2464

Ferdynand Eysymont, chorążyc; wojski grodzieński, nominacja 19 I 1790 po rezygnacji Michała Eysymonta; 21 XI 1804; s. 352, nr 2465

Eysmont, żona Joanna Kirkiłłówna, strażnik upicki, 17 VIII 1709, błędnie bo był pin.; s. 533, nr 3989

Józef Antoni Eysmont [Eysymont], żona 29 VIII Anna Kmicianka, stolnikowa smoleńska; strażnik upicki, 15 XI 1743; 1752; s. 534, nr 3998

Adam Eysymontt [Eysymont], sędzia ziemski sokólski; elekcja 4 II 1794; 14 IV 1794, ale tylko komisarz porządkowy pow. grodzieńskiego; 9 VI 1794; s. 557, nr 4173Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego,

Spisy, Tom IV, Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie, XIV - XVIII w. , 

Warszawa 2003, p.red. Andrzeja Rachuby

  

Michał Kazimierz Eysimont, łowczy starodubowski, 9 VI 1695; 6 II 1699; s. 252, nr 1907

Kazimierz Eysmont, podstoli starodubowski, 12 III 1683, - może Marcjan Kazimierz Eysymont; s. 286, nr 2208

Marcin [Marcjan} Kazimierz Kanonowicz Eysymont, podstoli starodubowski, 3 I 1686; 6 III 1690 ; s. 287, nr 2211

Marcjan Janowicz Eysimont [Eysymont, Esmont], żona Anna? Braciszewska; Strażnik starodubowski, On ? nominacja 20 IV 1683; 9 I 1685 i podstrażniczy wojsk WKL; 2 V 1688; s. 322, nr 2529

Jan Eysmont, strażnik starodubowski, śmierć przed 9 VI 1700; s. 322, nr 2534

Aleksander Eysmont [Eisimąt] , strażnik starodubowski; 31 V 1703; 19 IV 1709; s. 323, nr 2537

Rafał Eysymont, strażnik starodubowski; śmierć przed 20 III 1732; s. 324, nr 2551Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego,

Spis, 1697-1794,

Warszawa 2004, p.red. Andrzeja Rachuby

 

Eysmont, Grodno rok 1700; s. 37

Jan Kazimierz Eysymont, cześnik; Grodno rok 1709

Michał Eysymontt; Grodno rok 1739; s. 181

Eysmont, cześnikowicz grodzieński [później jezuita]; Brześć rok 1742; deputat w czasie rugów został osadzony, bo zaniesiono przeciw mu wiele protestacji. Sejmik uznano zresztą za zerwany; s. 194

Krzysztof Eysymont, komornik; Grodno rok 1769/70; s.301

Jerzy Eysymont, kanonik, dziekan grodzieński; Smoleńsk rok 1770/71; s.303

Michał Aleksander Eysymont, komornik; Grodno rok 1772/73; s.313

Aleksander Michał Eysymontt [Eysmont], sędzia grodzki i stolnik; Grodno rok 1782/83; s. 355

Maciej Tadeusz Eysymont [Eysmont], komornik [rotmistrz]; Grodno rok 1785/86; s. 367

Andrzej Stanisław Eysymont, cześnik; Grodno rok 1788/89; s. 380

Ferdynand Eysymontt, chorążyc [błędnie chorąży]; Grodno rok 1789/90; s. 384

Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego,

Spis, 1582-1696,

Warszawa 2007, p.red. Andrzeja Rachuby


Andrzej [Jędrzej] Eysymont, Grodno rok 1629; s. 196

Andrzej Jan Eysymont, Grodno rok 1634; s. 213

Mikołaj Michał* Eysymont, pisarz grodzki, Grodno rok 1645; s. 248 [*Mylnie tylko: Krzysztof (wykaz)]

Andrzej Jan Eysymont, Grodno rok 1649; s. 261Powered by Etomite CMS.