Roku tysiąc siedemset sześćdziesiąt piątego,

miesiąca Oktobra piątego dnia.

 

Coram actis grodu Grodzieńskiego comparendo personaliter imć pan Jan Kulikowski – dworzanin wielm. Imci pana Eysmąta – chorążego powiatu Grodzieńskiego, regestr popisu prześwietnego p-tu Grodzieńskiego ad acta xiąg grodzkich Grodzieńskich podał de tenore sequenti. 

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt piątego, miesiąca Oktobra czwartego. Invirtite prawa pospolitego novellae legis, po wydanych odemnie uniwersałach, popis czterodniowy odprawiwszy w regestr obywatelów p-tu Grodzień., possesye swoie maiących, inserowałem.

Parafia Odelska

Okolica Hlebowicze

Imć pan Kazimierz Eysimont bez broni, pieszy

Okolica Usnarz

Imć pan Michał Eysymont na koniu kasztanowatym z szablą

Imć pan Franciszek Eysymont na koniu wilczatym z szablą y pistoletami

Okolica Zubrzyca

Imć pan Symon Eysymont na koniu cisawym z szablą

Imć pan Tomasz Eysymont przy szabli, pieszy

Okolica Tołcze, Tołoczki y Bilminy

Imć pan Antoni Eysymont na koniu karym z szablą

Imć pan Wincenty Eysymont na koniu gniadostrokatym z szablą y karabinem

Imć pan Maciey Eysymont z szablą, pieszy.

Imć pan Marcin Eysymont pieszy, z karabinem

Imć pan Kazimierz Eysymont z dzidą, pieszy

Imć pan Onufry Eysymont pieszy, bez broni

Imć pan Stanisław Eysymont na koniu strokatym z szablą

Okolica Szykami

Imć pan Jan Eysymont na koniu strokatym z szablą

Parafia Krymska

Okolica Eśmonty

Imć pan Maciey Eysymont na koniu karym przy szabli

Imć pan Adam Eysymont na koniu karym, przy szabli

Imć pan Michał Eysymont na koniu płowym przy szabli

Imć pan Jan Eysymont na koniu cisawym przy szabli

Imć pan Michał Eysymont na koniu myszatym przy szabli.

Imć pan Józef Eysymont na koniu płowym przy szabli

Imć pan Alexander Eysymont na koniu gniadym z szablą

Imć pan Józef Eysymont na koniu gniadym z szablą

Imć pan Jan Eysymont na koniu gniadym z szablą

Imć p. Maciey Eysymont – komornik powiatu Grodzieńskiego na koniu karostrokatym we wszelkim porządku iak do woyny

Z tey okolicy Piesi

Imć pan Antoni Eysymont z szablą

Imć pan Eysymont bez broni

Imć pan Marcin Eysymont z szablą

Imć pan Maciey Eysymont bez broni

Imć pan Michał Eysymont z szablą

Imć pan Stefan Eysymont bez broni

Imć pan Józef Eysymont bez broni

Imć pan Jan Eysymont przy szabli

Imć pan Konstanty Eysymont z szablą

Imć pan Bartłomiey Eysymont bez broni

Imć pan Jerzy Eysymont bez broni

Imć pan Adam Eysymont przy szabli

Imć pan Adam Eysymont z karabinem

Imć pan Eysymont z szablą

Imć pan Józef Eysymont bez broni

Okolica Zapowicze

Imć pan Jan Eysymont na koniu karym z muszkietem y szablą

Imć pan Jakub Eysymont na koniu karym z szablą


Okolica Pietraszowce

Imć pan Jerzy Eysymont na koniu białym, z szablą y pistoletami

Okolica Ihnatowicze

Imć pan Ignacy Eysymont na koniu gniadym, przy szabli

Piesi teyże okolicy

Imć pan Dominik Eysymont na koniu gniadym, z szablą

Z Kudrowczyzny

Imć pan Piotr Eysymont na koniu gniadym, z szablą

Parafia Brzostowicka

Imć p. Adam Eysymont na koniu zkaro-gniadym, ze wszelkim porządkiem, do woyny zgodnym

Parafia Lipska

Imć pan Michał Eysmont na mieyscu imci pana Łukasza Baranowicza na koniu cisawym z szablą y pistoletami

Parafia Jegierska

Okolica Obuchowicze

Imć p. Paweł Eysymont na koniu dereszowatym, z szablą y pistoletami

Imć pan Stefan Eysymont na koniu gniadym, z szablą

Okolica Tołoczki

Imć pan Antoni Eysymont na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem

Imć pan Stanisław Eysymont na koniu gniadym, z szablą y pistoletami

Okolica Korczyk

I. p. Maciey Eysymont na mieyscu imci p. Macieia Strupińskiego na koniu szpakowatym, we wszelkim porządku do woyny.

Okolica Eysymąty

Imć pan Michał Eysymąt – komisarz powiatu Grodzieńskiego, na koniu szpakowatym z moderunkiem wszelkim do woyny zgodnym

Imć pan Kazimierz Eysymont na koniu gniadym, z szablą

Imć pan Kazimierz Eysymont na koniu łosiowatym, z szablą.

Imć pan Jakub Eysymont na koniu karym, z szablą y pistoletami

Imć pan Andrzey Eysymont na koniu gniadym, z szablą

Imć pan Kazimierz Eysymąt na koniu gniadym, z szablą.

Imć pan Bartłomiey Eysymont na koniu gniadym, z szablą

Imć pan Piotr Eysymont na koniu karym, z szablą, pistoletami

Imć pan Wincenty Eysymont z szablą, pieszy

Imć pan Piotr Eysymont z szablą, pieszy

Okolica Orechwicze

Imć pan Andrzey Eysymont na koniu gniadym, z szablą

Okolica Cydzik y Bylczyce

Imć pan Jan Eysymont na koniu gniadym, z szablą

Parafia Kamieńska

Imć pan Leon Eysymont na koniu gniadym, ze wszelkim porządkiem, iak do woyny

Imć pan Mikołay Eysymont na koniu karym, z szablą

Imć pan Jan Eysymont pieszy, z szablą

Parafia Eysymontowska

Okolica Burniew

Imć pan Andrzey Eysymont – wice-regent powiatu Grodzieńskiego, towarzysz Petyhorski, na koniu karo-gniadym, ze wszelkim moderunkiem do woyny

Imć pan Józef Eysymont na koniu gniadym, z szablą y pistoletami

Imć pan Andrzey Eysymont na koniu szpakowatym, z szablą y pistoletami

Imć pan Bartłomiey Eysymont – oboźny powiatu Grodzieńskiego, na koniu gniadym, z szablą, pistoletami

Imć pan Mikołay Eysymont na koniu morozowatym, z szablą, pistoletami

Imć pan Andrzey Eysymont na koniu gniadym, z szablą y pistoletami

Imć pan Jan Eysymont na koniu karym, z szablą, pistoletami

Imć pan Jan Eysymont na koniu cisawym, z szablą

Imć pan Wawrzyniec Eysymont na koniu cisawym, z szablą

Imć pan Wawrzyniec Eysymont pieszy, bez broni

Imć pan Władysław Eysymont z szablą, pieszy

Imć pan Jakub Eysymont bez broni, pieszy

Okolica Eysymonty

Wielmożny imć pan Krzysztof Eysymont – komornik powiatu Grodzieńskiego, towarzysz y namiestnik Petyhorski, na koniu kasztanowatym, we wszelkim porządku do woyny zgodnym

Imć pan Kazimierz Eysymont na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym

Imć pan Sebastyan Eysymont na koniu karym, z szablą, pistoletami

Imć pan Franciszek Eysymont na koniu cisawym, z szablą, pistoletami

Imć pan Woyciech Eysymont na koniu gniadym, z szablą, pistoletami

Imć p. Antoni Eysymont na koniu białym, z szablą

Imć pan Tadeusz Eysymont na koniu karym, z szablą

Imć pan Stanisław Eysymont na koniu dereszowatym, z szablą y pistoletami

Imć pan Michał Eysymont na koniu cisawym, z szablą

Imć pan Jakub Eysymont na koniu cisawym, z szablą.

Imć pan Mikołay Eysymont na koniu cisawym, z szablą

Imć pan Antoni Eysymąt na koniu szpakowatym z szablą, pistoletami

Imć pan Maciey Eysymont na koniu myszatym, z szablą, karabinem

Imć pan Józef Eysymont na koniu szpakowatym, z szablą

Wielebny imć xiądz Jerzy Eysymont kanonik Smoleński, dziekan Grodzieński, proboscz Eysymont z plebanii y folwarku y Eysymontu stawił dwuch ludzi na koniach, z szablami

Okolica Kuliki

Piesi teyże okolicy

Imć pan Jerzy Eysymont na mieyscu imci pana Jakuba Kulikowskiego pieszy, bez broni

U tego regestru popisowego ichmościów panów obywatelów powiatu Grodzieńskiego, podpisy rąk, tak wielmożnego imci pana chorążego, iako też y wielmożnych ichmościów panów urzędników ziemskich, temi wyrażone słowy: Michał Józef Eysymont – chorąży powiatu Grodzieńskiego mp.

Po skończonym którym popisu tatarskiego regestrze podpisy iterum tak wielmożnego imci pana chorążego, iako też y wielmożnych ichmościów panów urzędników ziemskich, w te słowa: Michał Józef Eysymont – chorąży powiatu Grodzieńskiego mp., Wielmożny imć pan .Benedykt Alexandrowicz – sędzia ziemski powiatu Grodzieńskiego. Marcin Nepomucen Olizarowicz – sędzia ziemski powiatu Grodzieńskiego. Michał Politalski – sędzia ziemski powiatu Grodzieńskiego mp., Michał Wołkowicki – sędzia ziemski powiatu Grodzieńskiego. Który to takowy regestr popisowy, za podaniem onego przez wyż wyrażonego iegomościa do akt, iest do xiąg grodzkich Grodzieńskich spraw wieczystych przyięty y wpisany. 

Wypis z popisu szlachty 1765 r. Źródło: http://www.mem.net.pl/stg/popis1765.htm

Powered by Etomite CMS.