Roku tysi?c siedemset sze??dziesi?t pi?tego,

miesi?ca Oktobra pi?tego dnia.

 

Coram actis grodu Grodzie?skiego comparendo personaliter im? pan Jan Kulikowski – dworzanin wielm. Imci pana Eysm?ta – chor??ego powiatu Grodzie?skiego, regestr popisu prze?wietnego p-tu Grodzie?skiego ad acta xi?g grodzkich Grodzie?skich poda? de tenore sequenti. 

Roku tysi?c siedmset sze??dziesi?t pi?tego, miesi?ca Oktobra czwartego. Invirtite prawa pospolitego novellae legis, po wydanych odemnie uniwersa?ach, popis czterodniowy odprawiwszy w regestr obywatelów p-tu Grodzie?., possesye swoie mai?cych, inserowa?em.

Parafia Odelska

Okolica Hlebowicze

Im? pan Kazimierz Eysimont bez broni, pieszy

Okolica Usnarz

Im? pan Micha? Eysymont na koniu kasztanowatym z szabl?

Im? pan Franciszek Eysymont na koniu wilczatym z szabl? y pistoletami

Okolica Zubrzyca

Im? pan Symon Eysymont na koniu cisawym z szabl?

Im? pan Tomasz Eysymont przy szabli, pieszy

Okolica To?cze, To?oczki y Bilminy

Im? pan Antoni Eysymont na koniu karym z szabl?

Im? pan Wincenty Eysymont na koniu gniadostrokatym z szabl? y karabinem

Im? pan Maciey Eysymont z szabl?, pieszy.

Im? pan Marcin Eysymont pieszy, z karabinem

Im? pan Kazimierz Eysymont z dzid?, pieszy

Im? pan Onufry Eysymont pieszy, bez broni

Im? pan Stanis?aw Eysymont na koniu strokatym z szabl?

Okolica Szykami

Im? pan Jan Eysymont na koniu strokatym z szabl?

Parafia Krymska

Okolica E?monty

Im? pan Maciey Eysymont na koniu karym przy szabli

Im? pan Adam Eysymont na koniu karym, przy szabli

Im? pan Micha? Eysymont na koniu p?owym przy szabli

Im? pan Jan Eysymont na koniu cisawym przy szabli

Im? pan Micha? Eysymont na koniu myszatym przy szabli.

Im? pan Józef Eysymont na koniu p?owym przy szabli

Im? pan Alexander Eysymont na koniu gniadym z szabl?

Im? pan Józef Eysymont na koniu gniadym z szabl?

Im? pan Jan Eysymont na koniu gniadym z szabl?

Im? p. Maciey Eysymont – komornik powiatu Grodzie?skiego na koniu karostrokatym we wszelkim porz?dku iak do woyny

Z tey okolicy Piesi

Im? pan Antoni Eysymont z szabl?

Im? pan Eysymont bez broni

Im? pan Marcin Eysymont z szabl?

Im? pan Maciey Eysymont bez broni

Im? pan Micha? Eysymont z szabl?

Im? pan Stefan Eysymont bez broni

Im? pan Józef Eysymont bez broni

Im? pan Jan Eysymont przy szabli

Im? pan Konstanty Eysymont z szabl?

Im? pan Bart?omiey Eysymont bez broni

Im? pan Jerzy Eysymont bez broni

Im? pan Adam Eysymont przy szabli

Im? pan Adam Eysymont z karabinem

Im? pan Eysymont z szabl?

Im? pan Józef Eysymont bez broni

Okolica Zapowicze

Im? pan Jan Eysymont na koniu karym z muszkietem y szabl?

Im? pan Jakub Eysymont na koniu karym z szabl?


Okolica Pietraszowce

Im? pan Jerzy Eysymont na koniu bia?ym, z szabl? y pistoletami

Okolica Ihnatowicze

Im? pan Ignacy Eysymont na koniu gniadym, przy szabli

Piesi tey?e okolicy

Im? pan Dominik Eysymont na koniu gniadym, z szabl?

Z Kudrowczyzny

Im? pan Piotr Eysymont na koniu gniadym, z szabl?

Parafia Brzostowicka

Im? p. Adam Eysymont na koniu zkaro-gniadym, ze wszelkim porz?dkiem, do woyny zgodnym

Parafia Lipska

Im? pan Micha? Eysmont na mieyscu imci pana ?ukasza Baranowicza na koniu cisawym z szabl? y pistoletami

Parafia Jegierska

Okolica Obuchowicze

Im? p. Pawe? Eysymont na koniu dereszowatym, z szabl? y pistoletami

Im? pan Stefan Eysymont na koniu gniadym, z szabl?

Okolica To?oczki

Im? pan Antoni Eysymont na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem

Im? pan Stanis?aw Eysymont na koniu gniadym, z szabl? y pistoletami

Okolica Korczyk

I. p. Maciey Eysymont na mieyscu imci p. Macieia Strupi?skiego na koniu szpakowatym, we wszelkim porz?dku do woyny.

Okolica Eysym?ty

Im? pan Micha? Eysym?t – komisarz powiatu Grodzie?skiego, na koniu szpakowatym z moderunkiem wszelkim do woyny zgodnym

Im? pan Kazimierz Eysymont na koniu gniadym, z szabl?

Im? pan Kazimierz Eysymont na koniu ?osiowatym, z szabl?.

Im? pan Jakub Eysymont na koniu karym, z szabl? y pistoletami

Im? pan Andrzey Eysymont na koniu gniadym, z szabl?

Im? pan Kazimierz Eysym?t na koniu gniadym, z szabl?.

Im? pan Bart?omiey Eysymont na koniu gniadym, z szabl?

Im? pan Piotr Eysymont na koniu karym, z szabl?, pistoletami

Im? pan Wincenty Eysymont z szabl?, pieszy

Im? pan Piotr Eysymont z szabl?, pieszy

Okolica Orechwicze

Im? pan Andrzey Eysymont na koniu gniadym, z szabl?

Okolica Cydzik y Bylczyce

Im? pan Jan Eysymont na koniu gniadym, z szabl?

Parafia Kamie?ska

Im? pan Leon Eysymont na koniu gniadym, ze wszelkim porz?dkiem, iak do woyny

Im? pan Miko?ay Eysymont na koniu karym, z szabl?

Im? pan Jan Eysymont pieszy, z szabl?

Parafia Eysymontowska

Okolica Burniew

Im? pan Andrzey Eysymont – wice-regent powiatu Grodzie?skiego, towarzysz Petyhorski, na koniu karo-gniadym, ze wszelkim moderunkiem do woyny

Im? pan Józef Eysymont na koniu gniadym, z szabl? y pistoletami

Im? pan Andrzey Eysymont na koniu szpakowatym, z szabl? y pistoletami

Im? pan Bart?omiey Eysymont – obo?ny powiatu Grodzie?skiego, na koniu gniadym, z szabl?, pistoletami

Im? pan Miko?ay Eysymont na koniu morozowatym, z szabl?, pistoletami

Im? pan Andrzey Eysymont na koniu gniadym, z szabl? y pistoletami

Im? pan Jan Eysymont na koniu karym, z szabl?, pistoletami

Im? pan Jan Eysymont na koniu cisawym, z szabl?

Im? pan Wawrzyniec Eysymont na koniu cisawym, z szabl?

Im? pan Wawrzyniec Eysymont pieszy, bez broni

Im? pan W?adys?aw Eysymont z szabl?, pieszy

Im? pan Jakub Eysymont bez broni, pieszy

Okolica Eysymonty

Wielmo?ny im? pan Krzysztof Eysymont – komornik powiatu Grodzie?skiego, towarzysz y namiestnik Petyhorski, na koniu kasztanowatym, we wszelkim porz?dku do woyny zgodnym

Im? pan Kazimierz Eysymont na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym

Im? pan Sebastyan Eysymont na koniu karym, z szabl?, pistoletami

Im? pan Franciszek Eysymont na koniu cisawym, z szabl?, pistoletami

Im? pan Woyciech Eysymont na koniu gniadym, z szabl?, pistoletami

Im? p. Antoni Eysymont na koniu bia?ym, z szabl?

Im? pan Tadeusz Eysymont na koniu karym, z szabl?

Im? pan Stanis?aw Eysymont na koniu dereszowatym, z szabl? y pistoletami

Im? pan Micha? Eysymont na koniu cisawym, z szabl?

Im? pan Jakub Eysymont na koniu cisawym, z szabl?.

Im? pan Miko?ay Eysymont na koniu cisawym, z szabl?

Im? pan Antoni Eysym?t na koniu szpakowatym z szabl?, pistoletami

Im? pan Maciey Eysymont na koniu myszatym, z szabl?, karabinem

Im? pan Józef Eysymont na koniu szpakowatym, z szabl?

Wielebny im? xi?dz Jerzy Eysymont kanonik Smole?ski, dziekan Grodzie?ski, proboscz Eysymont z plebanii y folwarku y Eysymontu stawi? dwuch ludzi na koniach, z szablami

Okolica Kuliki

Piesi tey?e okolicy

Im? pan Jerzy Eysymont na mieyscu imci pana Jakuba Kulikowskiego pieszy, bez broni

U tego regestru popisowego ichmo?ciów panów obywatelów powiatu Grodzie?skiego, podpisy r?k, tak wielmo?nego imci pana chor??ego, iako te? y wielmo?nych ichmo?ciów panów urz?dników ziemskich, temi wyra?one s?owy: Micha? Józef Eysymont – chor??y powiatu Grodzie?skiego mp.

Po sko?czonym którym popisu tatarskiego regestrze podpisy iterum tak wielmo?nego imci pana chor??ego, iako te? y wielmo?nych ichmo?ciów panów urz?dników ziemskich, w te s?owa: Micha? Józef Eysymont – chor??y powiatu Grodzie?skiego mp., Wielmo?ny im? pan .Benedykt Alexandrowicz – s?dzia ziemski powiatu Grodzie?skiego. Marcin Nepomucen Olizarowicz – s?dzia ziemski powiatu Grodzie?skiego. Micha? Politalski – s?dzia ziemski powiatu Grodzie?skiego mp., Micha? Wo?kowicki – s?dzia ziemski powiatu Grodzie?skiego. Który to takowy regestr popisowy, za podaniem onego przez wy? wyra?onego iegomo?cia do akt, iest do xi?g grodzkich Grodzie?skich spraw wieczystych przyi?ty y wpisany. 

Wypis z popisu szlachty 1765 r. ?ród?o: http://www.mem.net.pl/stg/popis1765.htm

Powered by Etomite CMS.