ZJAZD 2010

PAŁAC W DRWALEWIE

25-27 CZERWCA

Wstępny program :

1. Przyjęcie nowych członków w poczet Związku Szlachty Polskiej

2. Wernisaż malarsko - fotograficzny

3. Wspomnienia rodzinne i rodowe

4. Indywidualne wystąpienia

5. Wystąpienia naukowców

6. Prezentacje genealogiczne

7. Ognisko i śpiewy, w tym prezentacja Hymnu Rodowego

8. Koncert

9. Bankiet i rozstrzygnięcie konkursów

KOMITET ORGANIZACYJNY: Agnieszka Ejsmont - Toruń, Andrej Ejsmont - Mińsk Białoruś, Jacek Ejsymond - Warszawa, Józef Ejsmont - Okup Mały, Leon Ejsmont - Szczecin, Maria Ejsmont-Rybicka - Londyn, Mieczysław Ejsmont - Gdańsk, Tadeusz Ejsmont - Modlica

SZANOWNI WSPÓŁRODOWCY!

W związku z pierwszym punktem programu naszego zjazdu załączamy link do Związku Szlachty Polskiej z prośbą o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do związku w celu zaakceptowania kandydatur. Ponieważ procedura przyjęcia jest dość długa sugerujemy rychłe uczynienie powyższego.

http://szlachta.org/ankieta.htm

Powered by Etomite CMS.